Heimstaden förvärvar 436 ägarlägenheter i Köpenhamn

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av ägarlägenheter i Köpenhamn. Förvärvet sker både genom förvärv av bolag samt genom fastighetstransaktioner. Beståndet består av 9 fastigheter i Havneholmen, Sluseholmen, Teglholmen, Österbro, Örestad Syd, Valby och Söborg innehållande 436 ägarlägenheter samt 232 parkeringsplatser.

Total bostadsyta är ca 44 396 kvm med en uthyrningsgrad på ca 100 % och bruttohyran uppgår till ca 68,5 mDKK.

bc7d60cb041db82b_800x800ar.jpg

Säljare är en av NIAMs fonder och köpeskillingen uppgår till ca 1 400 mDKK. Förvärvet finansieras dels med egen kassa och dels med realkreditlån om ca 1 050 mDKK.

”Portföljen utgör en unik möjlighet till att kraftfullt utöka Heimstadens bostadsbestånd i centrala Köpenhamn och vi ser fram emot att kunna vidareutveckla både fastigheterna och vår danska verksamhet de kommande åren. Fastigheterna är belägna i eftertraktade bostadsområden och ofta med direkt närhet till hav.” säger Patrik Hall.

Tillträdet är planerat till den 1 mars 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                          VD                       0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm             vVD                     0705-29 31 44  magnus.nordholm@heimstaden.com


Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari 2016 klockan 11.20.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.se.