Heimstaden förvärvar 40% ägarandel i Gamlebro av Ståhl Invest i Norrköping

Heimstaden AB har genom sitt bolag Heimstaden Investment AB förvärvat 40% ägarandel i Gamlebro AB av Ståhl Invest i Norrköping AB, vilket medför att ägarstrukturen i Gamlebro fr o m 1 januari 2016 ändras till att Heimstaden äger 40% och Ståhl Invest i Norrköping 10%. Hyresbostäder i Norrköping AB behåller sin ägarandel om 50%. Förvärvet innebär att Heimstaden fortsätter stärka sin position som en långsiktig fastighetsägare, utvecklare och förvaltare i Norrköping.

Beståndet i Gamlebro AB (f.d. KN9) består av fastigheterna Yllefabriken och Vårdtornet 7, samt byggrätter i kv. Kroken 9 och Vårdtornet 14.

”Detta känns som ett naturligt steg för att vidareutveckla vårt samarbete med Heimstaden. Jag är glad över att Heimstaden vill satsa på Norrköping och våra unika möjligheter”, säger Mikael Ståhl, ägare av Ståhl Invest.

”Från vår sida välkomnar vi Heimstaden in i bolaget. Tillsammans blir vi nu tre ägare med muskler och långsiktighet som borgar för att detta blir precis så bra som det har förutsättningar för”, säger Gunnar Boquist, VD på Hyresbostäder i Norrköping.

De första byggnaderna i Yllefabriken är från 1905 och de nyaste från 1940-talet. Fabriken har ett fantastiskt läge precis intill Strömmen, Industrilandskapet, universitet och centrala Norrköping. Visionen är att Yllefabriken ska erbjuda klimatsmart boende, kontor, botanisk trädgård, urbana odlingar och vara ett naturligt besöksmål för Norrköpingsbor såväl som långväga besökare.

”Heimstaden vill fortsätta satsa långsiktigt i Norrköping och vara en aktör som bidrar till en positiv framtida utveckling av stadens olika områden. Yllefabriken och de byggrätter som ingår i bolaget ger oss fantastiska möjligheter att göra det tillsammans med två andra starka lokala aktörer”, säger Peter Karlström, projektutvecklare på Heimstaden.

Tillträdet är planerat till den 1 januari 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD, 0705-85 99 56, patrik.hall@heimstaden.com

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18/12 klockan 14.30.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.se.