Heimstaden förstärker ledningen med Kent Persson

Heimstaden förstärker sin ledning och rekryterar Kent Persson, tidigare partisekreterare för Moderaterna, som utvecklingschef och senior investment manager. Kent Persson kommer arbeta med att utveckla Heimstadens organisation och roll som en viktig samhällsaktör samt att skapa långsiktiga förutsättningar för Heimstaden till fortsatt tillväxt i hela Sverige genom fler förvärv med förstärkt egen förvaltning och nybyggnation.

Kent Persson är idag seniorkonsult och rådgivare för Burson-Marsteller. Han har tidigare arbetat som partisekreterare för Moderaterna, varit kommunalråd i Örebro och har över 20 års erfarenhet av strategisk rådgivning, organisationsutveckling och politik.

”Vi är inne i en expansiv fas där vår bransch har hög tillväxt och behovet av nya bostäder är stort. Heimstaden har en hög ambition i att vara en ansvarstagande samhällsaktör. Vi vill växla upp vårt samhällsengagemang och vara en aktiv deltagare i samhällsdebatten. Vi vill de kommande åren etablera oss och växa på flera orter genom främst förvärv men också nybyggnation. Kents långa erfarenhet av samhällsutveckling, strategisk rådgivning och politik kommer vara en värdefull del i Heimstadens långsiktiga utveckling. Vi är stolta och glada över att kunna knyta Kent till vår ledning, säger Patrik Hall”, VD Heimstaden.

”Jag ser fram emot att få vara med och utveckla Heimstaden som bolag och dess roll som ansvarstagande samhällsaktör. Det blir spännande att få etablera Heimstaden i fler kommuner runt om i Sverige. Strategin är att växa genom nya förvärv och fortsatt förstärkande av vår egna fastighetsförvaltning. En av de viktigaste samhällsutmaningarna är att få fler bostäder byggda i hela Sverige. Jag är glad över att få bidra till att fler bostäder byggs och få vara med och ta ansvar för en hållbar utveckling ur såväl klimat, ekonomiska som sociala perspektiv i ett samhällsbärande bostadsbolag som Heimstaden, säger Kent Persson.”

Kent Persson övergår till Heimstaden under december/januari. Kent kommer arbeta för Heimstaden från huvudkontoret i Malmö samt kontoren i Örebro och Stockholm. Kent kommer även ha kvar vissa rådgivningsuppdrag hos Burson-Marsteller.