Heimstaden förvärvar fastigheter i Norrköping

Heimstaden AB har ingått avtal avseende förvärv i Norrköping.

Beståndet består av tre centrala fastigheter innehållande 101 bostadslägenheter. Total yta är ca 6 460 kvm och säljare är IHF Bostad Norrköping AB. Cushman & Wakefield och Kilpatrick Townsend har varit rådgivare i till säljaren.

Heimstaden är glada över att kunna komplettera befintligt bestånd i Norrköping och fortsätta utveckla fastigheterna med stort kundfokus.

Tillträdet är planerat till 17:e december 2015.

För ytterligare information, kontakta:

Pontus Rode                                                                             Patrik Hall

Senior Investment Manager                                                      VD

0705-85 00 45                                                                           0705-85 99 56

pontus.rode@heimstaden.com                                                 patrik.hall@heimstaden.com

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 november 2015 klockan 08.00.