Heimstaden och Nordhalla Fastigheter genomför större fastighetstransaktion i centrala Trelleborg

Heimstaden och Nordhalla har idag ingått avtal där Nordhalla förvärvar hela Heimstadens Trelleborgsbestånd om 688 lägenheter och totalt 58 293 kvadratmeter. Tillträde beräknas ske i början av december.

Efter förvärvet äger Nordhalla bostadsfastigheter i centrala lägen i Trelleborg, Skellefteå, Uppsala, Katrineholm, Växjö, Karlskrona, Vetlanda, Ljungby samt orter i norra Skåne, omfattande ca 7 900 lägenheter med ett fastighetsvärde om ca 5,6 miljarder kronor.

- Trelleborgsportföljen utgör ett naturligt komplement till och passar väl in i Nordhallas nuvarande fastighetsportfölj. Vi är glada över att kunna utveckla Nordhalla och vårt samarbete med Nordhallas övriga ägare Alecta och Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser, säger Heimstadens VD Patrik Hall.

- Vi ser förvärvet i centrala Trelleborg som en bra och långsiktig förvaltningsenhet i en region med goda framtidsutsikter. Vi ser positivt på Trelleborg som genom den nyetablerade tågförbindelsen med Malmö, med start i december, kommer utgöra en del av stor-Malmö. Vi är glada att vi har fått möjlighet till detta kompletteringsförvärv, säger Kent Jonsson, ansvarig för indirekta fastigheter på Alecta och ordförande i Nordhalla Fastigheter AB.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall, VD Heimstaden & VD Nordhalla Fastigheter
Telefon: 070- 585 99 56

Kent Jonsson, indirekta fastigheter Alecta Sverige och styrelseordförande Nordhalla Fastigheter
Telefon: 070 -579 93 88

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 oktober 2015 klockan 15.00.