Heimstaden tecknar ytterligare aktier i Nordhalla

Nordhalla Fastigheter AB beslutade fredagen den 4 september om att genomföra en riktad nyemission om 96 415 nya aktier samt ca 220 mSEK i aktieägarlån. Genom nyemissionerna tillförs Nordhalla Fastigheter AB koncernen totalt ca 355 mSEK som avses användas för fortsatt expansion på den svenska hyresbostadsmarknaden.

Nyemissionen tecknas till 100% av Heimstaden varefter Heimstaden äger 39,9% av Nordhalla Fastigheter AB. Ägarna bakom Nordhalla Fastigheter AB bestående av Alecta, Heimstaden, Ericssons Pensionsstiftelse samt Sandviks Pensionsstiftelse, har i tillägg beslutat om fortsatt gemensam expansion av Nordhalla Fastigheter AB och ytterligare kapitaltillförsel motsvarande 50% av det investerade kapitalet.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall Magnus Nordholm
VD Heimstaden AB vVD Heimstaden AB
0705 – 85 99 56 0705 – 29 31 44

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2015 klockan 16.30.