Heimstaden förvärvar bostadbestånd i Malmö

Heimstaden utökar sitt ägande i Malmö genom att avtala om förvärv av Möllekällan Fastighets AB.

Möllekällan äger idag 15 fastigheter på Möllevången och S:t Knuts Torg, med en totalyta på 21 300 kvm, bestående av 314 lägenheter och ett mindre antal lokaler i bottenplan, främst restauranger, caféer och mindre butiker.

Heimstaden har även av Tensor Fastighets AB förvärvat fastigheten Yrket 3 på Möllevången innehållande 26 lägenheter.

”Med dessa förvärv kompletterar vi vår redan starka närvaro med ytterligare 340 lägenheter i ett av Malmös mest centrala, attraktiva och spännande områden. I en tid då de flesta försäljningar i dessa områden sker till bostadsrättsföreningar är det glädjande att få möjlighet att förvärva detta samlade bestånd”, säger Patrik Hall, Heimstadens vd.

”I Möllevången stärker vi nu vår ställning ytterligare och kan erbjuda än fler charmiga hyreslägenheter i innerstaden, där du som boende på Möllevången går till Citytunneln på två-fem minuter och 18 minuters tågresa senare når Kastrup och Köpenhamn”, fortsätter Patrik Hall.

Tillträde sker innan sommaren.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                                        Tom Rasmussen
VD                                                                    Investment Manager
0705 – 85 99 56                                               0706 – 85 40 81

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 maj 2015.