Heimstaden förvärvar bostadbestånd i Köpenhamn

Heimstaden AB har ingått ett avtal avseende förvärv av 129 ägarlägenheter i Köpenhamn genom förvärv av samtliga aktier i Fredensborg Danmark A/S från Fredensborg AS.

Transaktionen omfattar en uthyrningsbar lägenhetsyta uppgående till 12 075 kvm och baserades på ett fastighetsvärde om ca 625 mkr. I förvärvet ingår även 123 parkeringsplatser. Samtliga ägarlägenheter och parkeringsplatser är belägna på Havneholmen 48-86 i Köpenhamn, www.havneholmen.dk.

Heimstaden kommer nu att ansvara för Fredensborg AS satsning i Köpenhamn mot bakgrund av Köpenhamnsmarknadens närhet till Heimstadens huvudkontor.

Tillträde är planerat till den 18 juni 2015.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                                               Magnus Nordholm
VD                                                                           vVD
0705 – 85 99 56                                                      0705 - 29 31 44

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2015 klockan 13.30.