Delårsrapport januari-mars 2015

- Periodens hyresintäkter uppgick till 187 mkr (123)
- Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,1% (99,5%)
- Driftnettot uppgick totalt till 83 mkr (54)
- Finansnettot uppgick till -45 mkr (-34)
- Förvaltningsresultatet uppgick till 36 mkr (7)
- Värdeförändring i fastigheter uppgick till 207 mkr (34)
- Periodens resultat uppgick till 174 mkr (-23)

”– Efter ett intensivt sista kvartal i 2014 som avslutades med en transaktion som blev rankad som den 3:e bästa fastighetstransaktionen 2014 har transaktionsintensiteten fortsatt. Henry Ståhl Fastigheter AB tillträddes den 30 december 2014 och såldes den 13 april 2015. Varför?

Inte för att vi är kortsiktiga ägare eller för att vi gjort ett dåligt köp utan därför att vi hittade en affärsmodell tillsammans med Castellum, som köper 50 % av våra aktier, och som vi är övertygade om skall gynna både oss, personalen i Henry Ståhl Fastigheter samt Norrköpingsregionen. Med Castellum blir det gamla anrika bolaget ägt av det bästa, enligt vår syn, av två världar. Heimstaden tar bostadsportföljen och kommer verka för att utveckla denna samt växa ytterligare i Norrköpingsregionen. Castellum övertar ansvaret för Örebro och tar rodret i det gemensamägda bolaget, Henry Ståhl Fastigheter AB, som skall driva lokaluthyrning och förvaltning i Norrköping och Linköping. Med Castellums och Heimstadens långsiktighet och kompetens inom respektive område kommer både personal och fastigheter ha en ljus framtid framför sig.

I tider som dessa med många transaktioner är det vår trogna och kompetenta personal som gör att vi lyckas och kommer ut som ett steg starkare och bättre rustade för framtiden. Det har varit slitsamt för många men jag tror och hoppas att de flesta vaknar upp och känner en stolthet över vad man själv och tillsammans med sina härliga kollegor har presterat och kommer med ett leende på läpparna till jobbet för att se vad som skall dyka upp härnäst. Allas roll är lika viktig och ett pussel blir inte helt utan att sista biten läggs. Därmed får ingen glömmas bort och alla ska vara med på resan. Ett stort tack till alla som gjort och gör Heimstaden till det vi är idag”, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                              Magnus Nordholm
VD Heimstaden AB                               vVD Heimstaden AB
0705 – 85 99 56                                    0705 – 29 31 44

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2015 klockan 08.00.