Heimstaden väljer nya revisorer

Vid Heimstaden AB (publ) årsstämma, som avhölls igår den 15 april, fattades beslut att ersätta nuvarande revisor Patrik Andersson med revisor Ingemar Rindstig samt revisionsbolaget Ernst & Young AB med Peter von Knorring som huvudansvarig revisor.

Det noterades på årsstämman att revisorsbytet sker då bolaget, mot bakgrund av den kraftiga expansion som har skett och förväntas ske av bolagets verksamhet, finner det lämpligt att anlita revisorstjänster av något av de fyra största revisionsbolagen.

Ingemar Rindstig och Ernst & Young AB är sedan tidigare valda revisorer i Henry Ståhl Fastigheter AB.

Beslutades även att genomföra en 1 till 20 split av stamaktierna.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                            Carl-Fredrik Streiby

VD Heimstaden AB                             CFO Heimstaden AB

0705 – 85 99 56                                  0763 – 93 78 69