Heimstadens årsredovisning är tillgänglig via bolagets webbplats

Heimstadens årsredovisning för 2014 är nu tillgänglig att läsa på vår hemsida, www.heimstaden.com.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                              Magnus Nordholm
VD Heimstaden AB                               vVD Heimstaden AB
0705 – 85 99 56                                    0705 – 29 31 44

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 april 2015 klockan 12.00.