Heimstaden och Akelius avtalar om fastighetsbyte

Heimstaden förvärvar Akelius samtliga fastigheter i Trelleborg, om 688 lgh och totalt 58 293 kvadratmeter. 

Akelius förvärvar Heimstadens fastigheter i Stockholm, Solna och Vaxholm, om 489 lgh och totalt 33 144 kvadratmeter. 

-Vi har under en längre tid försökt att komplettera vårt fastighetsbestånd i Stockholm med fler centralt belägna fastigheter, detta för att kunna skapa en kostnadseffektiv förvaltning. Vi har inte expanderat i den takt vi önskat då utbudet har varit mycket begränsat och direktavkastningskraven låga, säger Patrik Hall, vd Heimstaden. 

-Vi har i diskussioner med Akelius funnit en affärsmöjlighet som tilltalat oss båda. Den avtalade affären med Akelius ger oss attraktiva bostadsfastigheter i centrala Trelleborg, mestadels 90-talsproduktion, där vi får möjlighet att skapa en effektiv lokal förvaltning och dra nytta av skalekonomiska fördelar med vårt övriga bestånd i Skåne. Vi ser positivt på Trelleborg, som utgör en del av stor-Malmö. Den planerade starten av Pågatågstrafiken i december i år kommer än mer att binda ihop Trelleborg med Malmö- och Köpenhamnsregionen, fortsätter Patrik Hall. 

Försäljningen av Heimstadens bestånd har skett till ett värde som överstiger senaste externa värderingen. 

Tillträde kommer att ske den 1 juni. 

Newsec och Nordier har agerat rådgivare åt Heimstaden vid försäljningen av Stockholmsfastigheterna. 

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: 

Patrik Hall                                            Fredrik Årman 

VD                                                       Investment Manager 

0705 – 85 99 56                                  0705 - 90 04 77