Heimstaden tillträder aktierna i Henry Ståhl Fastigheter AB

Heimstaden AB har idag, efter att ägarbytet godkänts från berörda finansiärer, betalat för och tillträtt aktierna i Henry Ståhl Fastigheter AB i enlighet med tidigare ingånget avtal.

Norrköping den 30 december 2014

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                                                                                

VD Heimstaden AB                                                                                

0705 – 85 99 56

Magnus Nordholm                                                                                 

vVD Heimstaden AB                                                                              

0705 – 29 31 44