Delårsrapport januari-september 2014

- Periodens hyresintäkter uppgick till 371 mkr (525)

- Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,5% (99,5%)

- Driftnettot ökade med ca 5% i ett jämförbart bestånd och uppgick totalt 202 mkr (267)

- Finansnettot uppgick till -108 mkr (-211)

- Förvaltningsresultatet uppgick till 76 mkr (70)

- Värdeförändring i fastigheter uppgick till 102 mkr (-30)

- Värdeförändring av finansiella instrument uppgick till -3 mkr (209)

- Periodens resultat uppgick till 109 mkr (330)

”– Heimstaden emitterade i september framgångsrikt en obligation om 1 000 mkr som börsnoteras nu i november månad. Tillsammans med den kassa som skapats bl.a. genom bildandet av Nordhalla, som Heimstaden bildade och sålde fastigheter till i juni 2013 samt oktober 2014 (försäljning av Heimstadens bestånd i Katrineholm), har Heimstaden byggt upp ett stort kapital att använda för expansion. Den 10 november ingick Heimstaden avtal om att förvärva 100 % av aktierna i det välrenommerade och framgångsrika familjeföretaget Henry Ståhls Fastigheter AB i Norrköping. Bolagets verksamhet passar bra in i Heimstadens strategi om att växa inom segmentet centrala bostadsfastigheter och ger Heimstaden en bra start i den för koncernen nya regionen Östergötland. Tillträde av bolaget förväntas ske den 30 december 2014. Heimstaden kommer fortsätta utvärdera investeringsmöjligheter i centrala bostadsfastigheter i de regioner man är verksam i, nu inkluderat Östergötland, samt fortsätta investera i existerande fastighetsportfölj.

Den löpande verksamheten i Heimstaden har utvecklats väl med låga vakansgrader och bra kostnadskontroll. Organisationen har det senaste året byggts upp och utökats för att vara redo för den expansion som nu inletts. Det är glädjande att se den kreativitet, kunskap och det driv personalen visar. Tillsammans kommer vi bygga Heimstaden större, starkare och lönsammare.”, säger Patrik Hall, vd för Heimstaden.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                                                                               Magnus Nordholm            

VD Heimstaden AB                                                                                 vVD Heimstaden AB

0705 – 85 99 56                                                                                      0705 – 29 31 44