Heimstaden förvärvar bostadsbestånd i Gävle

Heimstaden AB ingick igår avtal avseende förvärv av en bostadsportfölj i Gävle. Beståndet består av 4 fastigheter innehållande 371 lägenheter. Total yta är ca 23 000 kvm och säljare är Gefle Estate AB.

Heimstaden är glada över att göra bolagets första förvärv i Gävle och kommer etablera en förvaltningsorganisation på plats. Heimstaden ser fram emot att fortsätta utveckla beståndet med stort kundfokus samt långsiktigt utöka sitt ägande på orten.

Tillträdet är planerat  till april 2015 och Nordier Property Advisors har varit säljarens rådgivare.

27 november 2014

För ytterligare information, kontakta:

Tom Rasmussen                                                                            Patrik Hall

Investment Manager                                                                      VD

Mob: 0706–85 40 81                                                                      Mob: 0705-85 99 56

Email: tom.rasmussen@heimstaden.com                                     Email: patrik.hall@heimstaden.com