Heimstaden säljer bostadsportfölj i Katrineholm till Nordhalla Fastigheter

Heimstaden och Nordhalla har ingått avtal där Nordhalla per den 1 oktober förvärvar hela Heimstadens Katrineholmsbestånd. Nordhalla finansierar förvärvet genom att utnyttja del av det sedan tidigare beviljade löftet om aktieägartillskott och aktieägarlån från Nordhallas ägare.

Efter förvärvet äger Nordhalla bostadsfastigheter i centrala lägen i Uppsala, Katrineholm, Växjö, Karlskrona, Vetlanda, Ljungby och orter i norra Skåne, omfattande drygt 6 000 lägenheter med ett fastighetsvärde om ca 4 miljarder kronor.

-     Katrineholmsportföljen utgör ett naturligt komplement till och passar väl in i Nordhallas nuvarande fastighetsportfölj. Vi är glada över att kunna utveckla samarbetet med Nordhallas övriga ägare Alecta samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser, säger Heimstadens VD Patrik Hall.

-   Vi ser förvärvet av centralt belägna och välskötta bostadsfastigheter i Katrineholm, drygt 1 400 lägenheter, som en bra och långsiktig förvaltningsenhet i en region med goda framtidsutsikter. Vi är glada att vi har fått möjlighet till detta kompletteringsförvärv. Nordhalla Fastigheter diskuterar även andra förvärv där vi som långsiktig aktör hoppas kunna bidra till utvecklingen på bostadsmarknaden, säger Kent Jonsson, ansvarig för indirekta fastigheter på Alecta och ordförande i Nordhalla Fastigheter AB.