En värderingsstyrd arbetsplats

En stark värdegrund är en av de faktorer som gör att vi får behålla och kan rekrytera kompetenta och nytänkande människor. Våra kärnvärden; omtänksamhet, nytänkande och affärsmässighet, fångar vår absoluta själ. De talar om vad vi vill stå för nu och i framtiden. De beskriver hur vi är som personer, hur vi arbetar och hur vi vill bli uppfattade.

Vår vision

Vår vision¸ Heimstaden ska förgylla och förenkla livet genom omtänksamma boenden, driver, motiverar och inspirerar oss. Den formar vårt syfte och verkar som en enande kraft. Vår vision handlar om den plats där människor lever sina liv. Därför får den aldrig bli tomma ord.

 

Ett färgstarkt företag

Heimstaden är ett färgstarkt företag, där vår färg lyser upp vår kommunikation. Orange står för det hälsosamma, pålitliga och optimistiska i många kulturer, men signalerar även flexibilitet, lyhördhet och kreativitet. Dessa egenskaper och värden beskriver också vårt sätt att vara. En orange inställning är helt enkelt en del av vår företagskultur.