Välkommen som leverantör

Vi väljer våra leverantörer med omsorg och vi är måna om att våra leverantörer också gör ett aktivt val när man söker sig till Heimstaden. Vi vill att leverantören ska dela våra värderingar om affärsmässighet, nytänkande och omtanke. Och vi vill att vi ska vara lika viktiga för leverantören som leverantören är för oss.

Heimstaden eftersträvar alltid ett bra samarbete och kräver att leverantörer till oss har justa arbetsförhållanden och bidrar till ett hållbart samhälle.

De tjänster vi upphandlar innebär ofta att våra leverantörer rör sig i våra kunders privata sfär. Att vara i någons hem är att ha fått ett stort förtroende som måste förvaltas väl.

Välkommen att kontakta oss!