Varumärke

Vårt varumärke är ett löfte till alla som valt att bo hos oss, men också ett löfte till vår omvärld.

Vårt löfte; Nytänkande för ett boende med omtanke – är baserat på vår vision, vår affärsidé och våra värderingar. Det skapas och underhålls av allt vi gör och av varje medarbetare, dag efter dag.

Vi lovar att ständigt tänka nytt, våga tänka om och låta omtanken styra våra val. Vårt löfte hjälper oss att bygga ett hållbart samhälle för framtidens generationer.

Logotyp
Heimstadens grafiska identitet består av tre delar; logotyp, slogan samt ett grafiskt mönster:

  • Logotyp i en ren form med en pigg och energisk orange färg.
  • Slogan ”Tid för dig” bygger på tre dimensioner; den första handlar om att lyfta hyresrätten som boendeform. Genom att bo i en hyresrätt behöver man inte lägga tid på underhåll som gräsklippning eller droppande kranar. Det sköter Heimstaden medan hyresgästen får mer tid över för aktiviteter som bidrar till en ökad livskvalité. Vidare ska varje möte med kunder och samarbetspartners kännetecknas och genomsyras av våra kärnvärden; nytänkande, affärsmässighet och omtanke. Den sista dimensionen riktar sig inåt i organisationen där Heimstaden ska kännetecknas av att vara ett värderings-styrt företag där medarbetare kan utvecklas och växa som individer.
  • Det grafiska mönstret visualiserar hus där man mellan husen kan skönja bokstaven H vilket symboliserar att Heimstaden är kittet för ett hållbart och långsiktigt arbete.