Sponsring

Vår vision präglar vår syn på sponsring och det sätt vi bidrar till ett bättre samhälle. Heimstaden engagerar sig främst i samarbeten som stödjer våra affärsverksamheter på lokal nivå och det är viktigt att samarbetet skapar mervärden för våra hyresgäster och bidrar till att utveckla de städer vi har verksamhet i.

Vårt samhällsengagemang och samarbete med utvalda aktörer bidrar till stolta medarbetare. Det bidrar positivt till samhällsutvecklingen genom en förbättrad social integration samt att vi aktivt hjälper till att förbereda och stärka vår framtida anställningsbara generation.

Vårt engagemang fokuserar på trygghet samt aktiviteter som främjar integration genom utbildning och hälsa, speciellt riktat till barn och ungdomar samt riktas endast till föreningar, organisationer och arrangemang av ideell eller samhällsnyttig karaktär.

Heimstaden samarbetar inte med politiska eller religiösa verksamheter och sponsrar inte enskilda individer.

Ansökan om sponsring