Heimstadenkoncernen

Heimstaden är ett av Nordens största bostadsfastighetsbolag. Vår affärsidé är att förvärva, förädla och förvalta fastigheter i Sverige och Danmark. Hos oss bor du i trivsamma hyresrätter på centrala områden. För oss är det viktigt att ha en stark lokal närvaro och har alltid egen personal på orten så att våra hyresgäster lätt kan komma i kontakt med oss. Heimstaden grundades 1998 och förvärvades av Fredensborg AS under 2005.

Vår vision

Vår vision driver, motiverar och inspirerar oss. Den formar vårt syfte och verkar som en enande kraft. Vår vision är; Heimstaden ska förgylla och förenkla livet genom omtänksamma boendenVår vision handlar om den plats där människor lever sina liv. Därför får den aldrig bli tomma ord.

Vårt erbjudande

Vi skapar värde för aktieägare och partners genom att utveckla och optimera en attraktiv bostadsfastighetsportfölj.
– Vi skapar värde för hyresgäster genom att utveckla och leverera ett omtänksamt boende.
– Vi skapar värde för våra medarbetare genom att odla en företagskultur och arbetsmiljö som genomsyras av våra värderingar.
– Vi skapar värde för samhället genom trygga boenden och nyproduktion av bostäder.

Strategi

Vår strategi bygger på fyra hörnstenar som tillsammans gör att vi kan nå våra mål.
– Excellens i kundupplevelse
– Hållbar och lönsam tillväxt
– Hållbar förädling och utveckling av fastigheter
– En värderingsstyrd organisation

Värderingar

Vår värdegrund fångar vår absoluta själ. De talar om vad vi står för nu och i framtiden. Den beskriver hur vi är som personer, hur vi arbetar och hur vi vill bli uppfattade. Utan dessa värderingar är det svårt – att förenkla och förgylla livet för andra.


Omtanke
– Vi bryr oss om och respekterar medarbetare, kunder och hyresgäster och tar god hand om våra fastigheter genom att värna om god boendemiljö och hållbarhet.
Nytänkande – Att uppmuntra mångfald och oliktänkande samt se på nya sätt för tillväxt och produktivitet.
Affärsmässighet -Vi ska alltid ta ansvar för våra handlingar och skapa värde för våra kunder och Heimstaden.