Hållbarhet

Hålbarhet är viktigt för Heimstadens långsiktiga värdeskapande och omfattar områden från miljö, hälsa och säkerhet till våra etiska relationer med anställda, kunder och samhället i stort.