Socialt ansvar

Våra lägenheter är världens mittpunkt – för dem som bor där. Att lyssna på våra kunder för att kunna förgylla och förenkla deras vardag är viktigt för oss. Lika viktigt är att våra medarbetare har en trygg och utvecklande arbetsmiljö.

God arbetsmiljö bild kontor
Vi sätter stort värde på arbetsmiljön och prioriterar en stabil, hälsosam och trygg miljö där medarbetare mår bra och känner samhörighet. Vi har en dedikerad arbetsmiljögrupp som säkerställer att vi arbetar systematiskt med dessa frågor.

För att öka hälsa och trivseln arbetar vi aktivt med friskvårdsfrågor och uppmuntrar våra medarbetare till träning och motion. Dessutom är vår ambition att alla medarbetare ska vara i ständig utveckling. Vi ser därför kontinuerligt över vidareutbildning och personlig utveckling för våra medarbetare.

Jämställdhet och mångfald 
Vi strävar efter att ha en så jämn könsfördelning som möjligt och ser mångfald som en styrka och förutsättning för vår utveckling. Därför är villkor, rättigheter och utvecklingsmöjligheter lika för alla, oberoende av kön, ålder, ursprung eller andra faktorer.

Våra hyresgäster kommer från olika delar av världen, varför vi gärna rekryterar nya medarbetare som har språkkunskaper som bidrar till att skapa en god dialog med de boende.

Kundnöjdhet 
Vi är ett kundnära företag och har som mål att alltid etablera ett lokalt förvaltningskontor. Många goda idéer hur vi kan bli en bättre värd kommer från hyresgästerna själva. Därför strävar vi hela tiden efter att ge våra hyresgäster möjlighet att vara med och påverka. En viktig plattform för detta är vår NKI-undersökning (Nöjd Kund Index).

Genom vår omvärldsbevakning fångas även relevanta trender och omvärldshändelser upp som påverkar våra kunder.

Socialt engagemang 
Vårt samhällsengagemang och samarbete med utvalda aktörer bidrar till stolta medarbetare. Det bidrar även positivt till samhällsutvecklingen genom en förbättrad social integration samt att vi aktivt hjälper till att förbereda och stärka vår framtida anställningsbara generation.