Miljöansvar

Heimstaden vill verka för ett samhälle där utveckling och tillväxt genomsyras av en långsiktig hänsyn till människor och miljö. I vårt arbete värnar vi om kultur- och skönhetsvärden och är lyhörda för våra kunders efterfrågan av miljöanpassningar.

Detta innebär att:
• vi förvaltar våra byggnader med låg miljöpåverkan och god resurshushållning
• vi projekterar och bygger med hänsyn till miljön
• vi samarbetar med miljömedvetna leverantörer, konsulter och entreprenörer.
• vi ständigt förbättrar vår kompetens, ökar vår miljömedvetenhet och utvecklar nya tekniker till nytta för miljön. Idéerna utvecklas i en öppen dialog med våra kunder.
• vi skaffar oss kunskap om kommande lagar, förordningar och krav för att ha en bra framförhållning för det som styr och berör vår verksamhet inom miljöområdet.

Ny teknik gör skillnad
Vi arbetar med i allt fler fastigheter använda oss av digital uppkoppling via nätet för att fjärrövervaka och styra fastigheterna. Det innebär att vi kan testa ny teknik i en fastighet och på ett bra och enkelt sätt följa den förväntande minskningen i förbrukningen. Vid positiva resultat kan vi sedan enkelt applicera samma förbättring i fler fastigheter. Vi driver även projekt dör att förbättra värmefördelningen i fastigheterna och vi testar ny teknik för att på ett effektivt sätt kunna lagra energi i fastigheterna.

Tillsammans gör vi skillnad
För oss handlar hållbarhet om att driva vår verksamhet utan onödig negativ påverkan på miljön. Den allra största delen av vår förbrukning är nödvändig för att fastigheterna ska fungera och för att våra hyresgäster ska vara tillfredsställda med sin boendemiljö.

Lika viktigt som ny teknik och bra underhåll av våra fastigheter, är det som våra hyresgäster gör varje dag. Beteendet är en viktig faktor i miljöekvationen. Men det handlar inte bara om att använda värme och vatten på ett förnuftigt sätt. Lika viktigt är det att en serviceanmälan görs direkt när ett problem uppstår. Drag från fönster, läckande kranar och toalettstolar eller element som är alltför varma, kan stjäla mycket energi.

Förnybar energi
Vi har sedan flera år tillbaka prioriterat el från vattenkraft och under 2015 tog vi beslut om att endast använda vattenkraftsproducerad el i våra fastigheter. I varje ny fastighet som vi tar över byter vi därför, så fort avtalet tillåter, till ett elavtal baserat på ursprungsmärkt vattenkraft.

Under 2016 inledde vi i Malmö, tillsammans med Malmö stad och E.ON, ett samarbete med stöd av Naturskyddsföreningen, där vi investerat i en solcellsanläggning på en av våra fastigheter. Solceller är ett av de mest skonsamma sätten att producera miljövänlig el på. De är tysta, ger inga utsläpp och innebär låga drifts- och underhållskostnader. Att kunna producera egen el är dessutom ett viktigt steg för att kunna säkra vår energiförsörjning på sikt.