Evigvarende leiekontrakter

Spørsmål og svar rundt tidsubestemte kontrakter

 

Hva er fordelen for meg som leietaker med tidsubestemte kontrakter? ​

Fordelen er at du har en trygghet i at du kan bo i leiligheten så lenge du selv ønsker. Din kontrakt går ikke ut på dato, og du trenger dermed ikke å fornye den hvert tredje år. ​

Er det noen ulemper for meg som leietaker? ​

Nei, ingen ulemper. Det er vanlig bindingstid og oppsigelsesregler på en tidsubestemt kontrakt, akkurat som på tidsbestemt.

Betyr en tidsubestemt kontrakt at dere enklere kan avslutte leieforholdet med meg før det har gått 3 år? ​

Nei. Eneste forskjellen er at en tidsubestemt kontrakt ikke trenger å bli fornyet etter tre år. ​

Betyr en tidsubestemt kontrakt at den ikke kan sies opp av meg som leietaker? ​

Nei, du har akkurat de samme rettighetene som ved en tidsbestemt kontrakt. Tidsubestemt betyr at det ikke er avtalt en opphørsdato for leieforholdet. Oppsigelsesreglene er de samme i begge kontraktstypene. Det er oppsigelsesreglene som avgjør hvordan leieforholdet kan opphøre, ikke om kontrakten har en sluttdato eller ikke. ​

Betyr tidsubestemt at kontrakten ikke kan sies opp av utleier eller at utleier ikke kan terminere leieavtalen?

Nei. Oppsigelsesreglene er de samme i en tidsubestemt kontrakt som i en tidsbestemt kontrakt. Utleier kan på samme måte som i tidsbestemte kontrakter avslutte leieforholdet med en leietaker som misligholder leieavtalen. ​

Har de nye kontraktene noe å si for leieprisen? ​

De første tre årene av leieforholdet er det ingen forskjell i pris på de to kontraktstypene. Ved en tidsubestemt kontrakt kan utleier etter tre år regulere prisen ved bruk av gjengs leie, i motsetning til ved en tidsbestemt kontrakt, der en ny leiekontrakt inngås til markedsleie. Gjengs leie ligger normalt under markedsleie – se forklaring under. ​

Hva er «gjengs» leie? ​

Gjengs leie er en slags gjennomsnittsleie for liknende leieobjekter, leid ut på liknende avtalevilkår, i samme geografiske område. Det er ikke det samme som markedsleie, som bestemmes ut ifra leieprisnivået i «øyeblikket». Gjengs leie baserer seg på et allerede etablert prisnivå, og ligger normalt under markedsleie. ​

​Hvordan blir leieprisen fastsatt? ​

Når en leiekontrakt blir inngått er det markedsleien som avgjør prisen. Dette gjelder begge typer kontrakter. Ved en tidsubestemt kontrakt kan utleier deretter regulere prisen til gjengs leie hvert tredje år. Se forklaring på gjengs leie over. ​

Dersom oppsigelsesreglene er de samme, hva er egentlig forskjellen på dagens kontrakter og de tidsubestemte kontraktene? ​

Det er to viktige forskjeller. At leiekontrakten ikke har en opphørsdato – den går altså ikke ut på dato, samt at utleier ikke kan justere leien etter markedsleie.

Hva skjer dersom det planlegges renovering i bygget jeg bor i? ​

Det er akkurat de samme oppsigelsesreglene i en tidsubestemt kontrakt som i en tidsbestemt kontrakt. Utleier kan si opp leietaker hvis bygget skal renoveres. ​

Hva skjer hvis bygget jeg bor i planlegges solgt/revet/endret bruk? ​

Det er akkurat de samme oppsigelsesreglene som i en tidsbestemt kontrakt ​

Det har ingen betydning for ditt leieforhold om bygningen selges. Den kontrakten du har, gjelder like fullt etter et salg. Om bygget skal rives eller endre bruk, gjelder reglene ved renovering. ​

Kan alle som ønsker det få tidsubestemte kontrakter?

Ja, alle som ønsker det kan få tidsubestemt kontrakt.

Gjelder ikke leietakere som bor i studentboligene på Campus G12 (kreves studentbevis for å bo der)

Jeg har i dag en tidsbestemt kontrakt. Kan jeg gå over på en tidsubestemt kontrakt? ​

Du kan gå over på tidsubestemt kontrakt ved neste fornyelse.

Gjelder ikke leietakere som bor i studentboligene på Campus G12 (kreves studentbevis for å bo der).