Medgivande till betalning via autogiro

Ett bekvämt sätt att betala hyran.

Medgivande
Clearingnumret är det fyrsiffriga nummer som tilldelas varje bankkontor, se kontoutdrag. Swedbank har ibland fem siffror ex. 8927-9. Utelämna då femte sifrran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer skall börja med 6. Har du personkonto i Nordea, använd 3300 som clearingnummer.
Godkännande av villkor
Underskrift

I och med slutligt godkännande och underskrift ovan intygar du att du är den som fyllt i och skriver under detta medgivande till betalning via autogiro.

Betalningsmottagare: Heimstaden AB med samtliga i koncernen ingående dotterbolag