Anmälan Hyresavi till epostadress

Ja, jag vill gärna få min hyresavi skickad till ovan angiven epostadress. Papperfaktura-utskick upphör i samband med att vi registrerat din anmälan.