Vetlanda, kvarteret Älgen – hyresrätter

Ett centralt boende för alla

Nyproduktion av 58 hyresrätter i centrala Vetlanda, färdigställt mars 2016. Ett boende för alla kategorier, även unga vuxna som ska ut på arbetsmarknaden. Byggnaden är uppförd enligt miljökrav på godkända produkter enligt BASTA.