En karriär med dig i fokus

Dela vår passion för kunder och fastigheter. Dela vår vision att förenkla och förgylla livet genom omtänksamma boenden. Följ med på vår Heimresa.

Dina nästa kollegor

Vår starka värdegrund, möjlighet för dig att utvecklas inom bolaget och att påverka hur vi arbetar är tre starka anledningar till varför vi är stolta över vår arbetsplats. Lyssna och läs om några av våra medarbetare – vad som driver, motiverar och inspirerar dom. Kanske är detta dina nya kollegor?

Mångfald gör oss starkare

Vi är säkra på att allas våra olikheter och erfarenheter gör oss bättre, så vi kan lära oss av varandra och utmanas, varje dag. Därför är vi stolta över att ha en diversifierad organisation där alla respekteras och kan bidra. För oss handlar mångfald om mer än bara kön, ålder, ursprung och etnicitet. Det handlar om ett inkluderande av olika bakgrunder, erfarenheter och personligheter. Vi ser mångfald som en styrka och en förutsättning för vår ständiga utveckling och framgång.

Vår kultur

Vi är ett färgstarkt företag. Orange står för det hälsosamma, pålitliga och optimistiska i många kulturer, men signalerar även flexibilitet, lyhördhet och kreativitet. Dessa egenskaper och värden beskriver också vårt sätt att vara. En orange inställning är helt enkelt en del av vår företagskultur.

Under 2017 lanserade vi vårt initiativ Heimgjort – ett program där vi arbetar med ständiga förbättringar – stora som små. Förslag till förbättringar eller nya initiativ kommer från våra medarbetare som genom sina olika roller uppmärksammar saker vi kan bli bättre på. Saker som gynnar vårt samhälle, kunder såväl som vår arbetsmiljö. Vår ambition är att implementera minst en ny förbättringsåtgärd per månad.