Leigutrygging

Heimstaden býður leigutryggingu í samstarfi við Sjóvá. Með því að kaupa Leigutryggingu losna leigutakar við að taka yfirdráttarlán í banka eða binda fé í fyrirframgreiðslu. Leigjandi getur lagt fram leigutryggingu og innheimta Heimavellir iðgjaldið.

 

Iðgjald

Iðgjald leigutryggingar tekur mið af leiguupphæð og er sem hér segir:

 Leiga á mánuði  Iðgjald á mánuði
 0 – 99.000  3.990
 100.000 – 199.000  4.990
 200.000 – 299.000  5.490
 300.000 – 399.000  6.990

Leigutryggingin bætir sömu tjón og aðrar tryggingar sem lagðar eru fram með leigusamningi sbr. húsaleigulög. Komi til þess að leigutaki greiði ekki iðgjald tryggingarinnar og tryggingin þannig felld niður er komin upp vanefnd skv. leigusamningnum.

Hvenær er trygging endurgreidd eftir að leigusambandi lýkur?

Hafi leigutaki lagt fram tryggingu í formi innleggs á reikning Heimstaden er tryggingin greidd út þegar útskoðun hefur farið fram og búið er að ganga úr skugga um að eignin sé í því ástandi sem hún á að vera í, að engin vanskil séu á leigugreiðslum og að búið sé að aflýsa leigusamningi af fasteign.

Hvaða tryggingu þarf ég að leggja fram?

Áður en skrifað er undir leigusamning þarf umsækjandi að útvega tryggingu sem nemur 3 mánaða leigu. Tryggingin getur verið í formi banka ábyrðar eða að tryggingin er lögð inn á reikning Heimstaden.
Heimstaden býður leigjendum einnig leigutryggingu í samstarfi við Sjóvá. Með því að kaupa Leigutryggingu losna leigutakar við að taka yfirdráttarlán í banka eða binda fé í fyrirframgreiðslu.

Greiðsluskilmálar

Sé leigutaki ekki með leigutryggingu Sjóvá þarf að greiða tryggingarfé á reikning leigusala eða skila inn bankaábyrgð sem nemur samtals þriggja mánaða leigu, áður en skrifað er undir leigusamning og eignin afhent.

Leigu skal ávallt greiða fyrsta dag hvers mánaðar.
Leiguverð er endurskoðað á 11 mánaða fresti þegar um ótímabundinn samning er að ræða.

Persónuverndarfyrirvari vegna leigutryggingar

Vátryggjandi leigutryggingar er Sjóvá-Almennar tryggingar hf (Sjóvá). Til að unnt sé að gefa út vátrygginguna og afgreiða tjónabætur er nauðsynlegt að Heimstaden rekstur ehf. sendi Sjóvá tilteknar upplýsingar um leigutaka við upphaf samningsins og ef til tjóns kemur. Upplýsingarnar sem um ræðir eru þær persónuupplýsingar sem fram koma í umsókn þessari auk afrits af skoðunarskýrslu vegna tjóns á íbúð og/eða greiðsluseðla og skjala úr innheimtuferli vegna vanskila.

Heimstaden rekstur ehf. fylgja persónuverndarstefnu Heimstaden.
Vinnsla Sjóvár getur farið fram af hálfu starfsmanna, ekki einungis vegna vinnslu þessarar umsóknar heldur einnig síðar við vátryggingatöku og/eða tjónavinnslu.

Skilmála tryggingarinnar má nálgast hér

Ég hef kynnt mér ofangreint, sem og persónuverndarstefnu Heimstaden og samþykki að Heimstaden rekstur ehf. afhendi Sjóvá ofangreind gögn.