Ett hållbart, grönt och aktivt boende

Bostäderna i Kv. Helikoptern genomsyras av ett medvetet tänk kring hållbarhet. De gemensamma gröna ytorna, straxt utanför din dörr, inspirerar inte bara till lek utan där kommer det även finnas möjlighet till odling. Hela kvarteret har hämtat sin inspiration från trä, träd och skog. Lägenheterna på femte våningen är utformade som ”radhus på tak”. Det gröna sedumtaket utanför påminner om en gräsmatta och bidrar även till att minska kvarterets miljöpåverkan. Alla lägenheter får stora soliga balkonger riktade mot söder eller väster och funkar som ett andra vardagsrum under varma dagar.

Med endast 2 km från stadskärnan och en omgivning med ett rikt utbud bestående av natur- och rekreationsområden, golfbana, racketcentrum, badanläggning, gymanläggning, motionsspår och naturreservat, så får du ett boende som slår det mesta.