Till dig som är leverantör till oss

Det är viktigt att din faktura innehåller rätt information för att vår ekonomiavdelning ska kunna hantera den på bästa sätt.

Tänk på detta:

 • Fakturan måste vara ställd till rätt bolag.
 • Fakturan måste innehålla för- och efternamn på den som beställt varan eller tjänsten.
 • Fakturan måste innehålla fastighetsnummer.
 • Fakturan måste innehålla en utförlig beskrivning kring vad för slags arbete som utförts.
 • Skicka oss originalfakturor, inte fakturakopior.
 • Skicka med eventuella bilagor och specifikationer.
 • Vid kreditering ska hänvisning till debetfakturan alltid framgå.
 • Det ska framgå att F-skattsedel finns.
 • Momsregistreringsnummer ska framgå.
 • Betalningsvillkor är 30 dagar om inget annat avtalats. Vi har inte har möjlighet att administrera fakturan på kortare tid.
 • Vid återkommande fakturering önskar vi att du anger uppgifterna på samma ställe på fakturan varje gång.
 • Eventuella betalningspåminnelser skickas till ekonomi@heimstaden.com eller till Östra Promenaden 7 A, 211 28 MALMÖ.
 • Observera att det på fakturor som avser Heimstaden AB ska anges fastighetsnummer 9101 och på fakturor som avser Heimstaden Förvaltnings AB ska anges fastighetsnummer 9168.