Vi uppmuntrar till initiativ

Vi eftersträvar en mix av hyresgäster i våra fastigheter. Vi ser – när det är möjligt – gärna att studenter, ensamboende, barnfamiljer och både unga och seniorer bor i samma hus. Vår erfarenhet är att detta är ett recept på en levande och trygg boendemiljö.

Våra hyresgäster ställer höga krav på sitt boende och närområde och är ofta intresserade av att påverka och ta eget ansvar för kringmiljön. Vi uppmuntrar till initiativ och ser gärna att våra hyresgäster får ett ökat ansvar och större möjligheter att påverka sin boendemiljö. Många av de idéer som förverkligats genom åren har kommit just från hyresgästerna. I vissa fastigheter har det resulterat i självförvaltning, där de boende sköter till exempel trappstädning och trädgårdsskötsel själva. Ett bra sätt att påverka både sin boendekostnad och sin närmiljö, tycker vi.