El från vattenkraft

Varje år förbrukar våra fastigheter energi motsvarande 6 500 villor och vi köper in vatten motsvarande innehållet i drygt 600 olympiska simbassänger. Vi har sedan flera år tillbaka prioriterat el från vattenkraft framför annan el och under 2015 tog vi beslut om att endast använda vattenkraftsproducerad el i våra fastigheter. I varje ny fastighet som vi tar över byter vi därför, så fort avtalet tillåter, till ett elavtal baserat på ursprungsmärkt vattenkraft.

Under 2016 inledde vi i Malmö, tillsammans med Malmö stad och E.ON, ett samarbete med stöd av Naturvårdsverket, där vi investerat i en solcellsanläggning på en av våra fastigheter. Solceller är ett av de mest skonsamma sätten att producera miljövänlig el på. De är tysta, ger inga utsläpp och innebär låga drifts- och underhållskostnader. Att kunna producera egen el är dessutom ett viktigt steg för att kunna säkra vår energiförsörjning på sikt.