Små förbättringar. Stor effekt.

Vi fokuserar extra på små men många förbättringar. Det kan vara enkla åtgärder som återkommer på flera ställen och därför får en stor betydelse.

Vi genomför olika projekt där vi byter ut äldre ineffektiv utrustning mot ny, mer energieffektiv. Vårt mål är alltid att alla fastigheter som vi förvärvar ska börja energioptimeras.