Tillsammans kan vi göra mer

Lika viktigt som ny teknik och bra underhåll av våra fastigheter, är det som våra hyresgäster gör varje dag. Beteendet är en viktig faktor i miljöekvationen. Men det handlar inte bara om att använda värme och vatten på ett förnuftigt sätt. Lika viktigt är det att en serviceanmälan görs direkt när ett problem uppstår. Drag från fönster, läckande kranar och toalettstolar eller element som är alltför varma, kan stjäla mycket energi.