Heimstaden förvärvar 436 ägarlägenheter i Köpenhamn

2016-01-04

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av ägarlägenheter i Köpenhamn. Förvärvet sker både genom förvärv av bolag samt genom fastighetstransaktioner. Beståndet består av 9 fastigheter i Havneholmen, Sluseholmen, Teglholmen, Österbro, Örestad Syd, Valby och Söborg innehållande 436 ägarlägenheter samt 232 parkeringsplatser.

Total bostadsyta är ca 44 396 kvm med en uthyrningsgrad på ca 100 % och bruttohyran uppgår till ca 68,5 mDKK.

Säljare är en av NIAMs fonder och köpeskillingen uppgår till ca 1 400 mDKK. Förvärvet finansieras dels med egen kassa och dels med realkreditlån om ca 1 050 mDKK.

”Portföljen utgör en unik möjlighet till att kraftfullt utöka Heimstadens bostadsbestånd i centrala Köpenhamn och vi ser fram emot att kunna vidareutveckla både fastigheterna och vår danska verksamhet de kommande åren. Fastigheterna är belägna i eftertraktade bostadsområden och ofta med direkt närhet till hav.” säger Patrik Hall.

Tillträdet är planerat till den 1 mars 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                          VD                       0705-85 99 56 patrik.hall@heimstaden.com

Magnus Nordholm             vVD                     0705-29 31 44  magnus.nordholm@heimstaden.com


Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 januari 2016 klockan 11.20.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.se.


Bifogade filer