Heimstaden förvärvar 114 bostadsenheter i Köpenhamn

2016-08-23

Heimstaden AB har, genom sitt danska dotterbolag Heimstaden Danmark A/S, ingått avtal avseende förvärv av en portfölj av sker genom förvärv av bolag som äger ett väl beläget bestånd av 114 bostadsenheter i 4 områden. Beståndet bostadsenheter i Köpenhamn. Förvärvet består av 14 radhus i Fredriksberg, 65 radhus och 8 lägenheter i Vallenbæck, 23 hus i Værløse samt 4 lägenheter i Ørestad.

Total bostadsyta uppgår till ca 13 800 kvm med en uthyrningsgrad på ca 97 % och bruttohyran uppgår till ca 20 mDKK.

     

Säljare är en av NIAMs fonder och köpeskillingen uppgår till ca 422 mDKK. Förvärvet finansieras dels med egen kassa och dels med realkreditlån om ca 299 mDKK.

”Vi adderar ännu ett bra bestånd av bostadsenheter i den danska huvudstaden till vår portfölj. Efter förvärvet äger vi ca 1 000 ägarlägenheter och vi tror på en fortsatt positiv marknadsutveckling i Köpenhamn.” säger Magnus Nordholm.

Tillträde sker senast den 1 oktober 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Patrik Hall                          VD                       0705-85 99 56         patrik.hall@heimstaden.com 

Magnus Nordholm             vVD                     0705-29 31 44         magnus.nordholm@heimstaden.com 

Denna information är sådan information som Heimstaden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2016 kl. 13:00 CET.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified adviser är Erik Penser Bank. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com.


Bifogade filer