Bokslutskommuniké januari-december 2015

2016-02-19

- Periodens hyresintäkter ökade till 719 mkr (471)

- Uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,6 procent (99,5)

- Driftnettot ökade totalt 347 mkr (242)

- Finansnettot uppgick till -147 mkr (-144)

- Förvaltningsresultatet ökade till 390 mkr (112)

- Värdeförändring i fastigheter uppgick till 1 122 mkr (144)

- Värdeförändring i derivat uppgick till 29 mkr (0)

- Periodens resultat ökade till 1 718 mkr (267)

”Ett bra finansiellt resultat. Resultatet skapar utmärkta förutsättningar för vår fortsatta resa och tillväxt. Vi skall dock aldrig tappa fokus på det absolut mest väsentliga, att ge våra hyresgäster en utmärkt service och ett bra boende samt ha tiden för att stanna upp och lyssna på den enskilde hyresgästens och varandras behov. Delaktighet, lyhördhet, kryddat med glädje och ett leende gör livet värt att leva.”, säger Patrik Hall, VD för Heimstaden.

”Nu stänger vi år 2015. Årsredovisningen publiceras den 11 mars, men alla medarbetare har redan fullt fokus på att göra 2016 till ännu ett år fyllt av positiva och oväntade överraskningar.”, fortsätter Patrik Hall

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:

Patrik Hall                                                                                                                  

VD Heimstaden AB                                                                                

0705 – 85 99 56

Magnus Nordholm

vVD Heimstaden AB

0705 – 29 31 44

Denna information är sådan som Heimstaden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 februari 2016 klockan 08.00.

Heimstadens preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet HEIM PREF. Certified adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information om bolaget finns på www.heimstaden.com.


Bifogade filer