Ivar Tollefsen (född 1961)

Styrelseordförande sedan 2005.

Utbildning och erfarenhet: –

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Fredensborg AS, Fredensborg Eiendomsselskap AS,Estatia Resort Holding AS och Fredensborg
Danmark A/S.

Uppdrag de senaste fem åren: –

Innehav i Bolaget: Indirekt innehav om 100 procent av stamaktierna i
Bolaget

Ivar-1

Patrik Hall (född 1965)

Styrelseledamot sedan 2005.

Utbildning och erfarenhet: Officers- och krigshögskola.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och ägare i Halwad Invest AB.

Uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Fredensborg
Eiendomsselskap AS, Evanridge Läkaren AB, Trianon Fjällrutan AB,
HSB Karlskrona AB, Svensk Bostadsrättsbildning AB,Fastighets AB
Lunden, Fastighets AB Ampeln, Katrineholm Linnean 4 AB, Fastighets
AB Källorna 5–6, Fastighets AB Gästgivaren i Sävsjö, Fastighets AB
Drivan 5, Bostadskulan AB, Malmö Gnistan 9 AB,Kirseberg Fastigheter
AB, Bergslagsbo AB, Bruksfast 55:83 AB, Fastighets AB Turkoos,
Klosterhästen AB, Fastighets AB Rensnålen 5 och Holsbybo AB,
styrelseordförande och verkställande direktör i Rudbostad AB samt
styrelseledamot i Fredensborg AS, Fastighets AB Antilop, Ombildning
1 AB, Heimbo AB, Rantzau Fastighets AB och Sturehem 3 Fastigheter
AB och verkställande direktör och styrelseledamot i Fredensborg
Danmark A/S samt verkställande direktör och styrelseordförande i
Fredensborg Poseidon ApS.

Innehav i Bolaget: –

Beroende till Bolaget och Bolagets ledning. Beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare

Patrik-1-bord-bw-besk

Magnus Nordholm (född 1974)

Styrelseledamot sedan 2008.

Utbildning och erfarenhet: Magisterexamen i ekonomi från Handelshögskolan
vid Göteborgs Universitet.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och ägare i North Island REIM AB,
vice verkställande direktör och styrelseledamot i Fredensborg AS,
Fredensborg Danmark A/S och Fredensborg Poseidon ApS, styrelsele-
damot i Fredensborg Eiendomsselskap AS, Fredensborg Boligutleie AS,
Storsand Utvikling AS och Fastighetföreningen Hugolund upa, styrelse-
ordförande i Fjellhvil Utvikling AS, Estatia Resort Holding AS, Estatia
Resort AS, Estatia Resort Nor AS, Svensk Boligutleie 1 AS och Romania
Invest AS, samt styrelsesuppleant i Tollboden Restaurant AS, Tollboden Eiendomsselskap AS, Østre Strøm AS, Norefjell Arena AS, Estatia Resort
Hotels AS, Quality Spa & Resort Trysil AS, Møllerveien 5 AS och Norefjell
Utvikling AS.

Uppdrag de senaste fem åren: CFO i Estatia Resort Holding AS och
Fredensborg AS, styrelseledamot i Evanridge Läkaren AB, Trianon
Fjällrutan AB, Bostadskulan AB, HSB Karlskrona AB, Svensk Bostads-
rättsbildning AB, Malmö Gnistan 9 AB, Fastighets AB Lunden, Kloster-
hästen AB, Fastighets AB Rensnålen 5, Sunnbo Fastigheter AB, Kirseberg Fastigheter AB, Bergslagsbo AB, Bruksfast 55:83 AB, Fastighets AB
Turkoos, Fastighets AB Ampeln, Katrineholm Linnean 4 AB, Fastighets
AB Källorna 5–6, Fastighets AB Gästgivaren i Sävsjö, Fastighets AB
Drivan 5 och Holsbybo AB, samt styrelsesuppleant i LB Kiel Färgaren AB.

Innehav i Bolaget: –

Beroende till Bolaget och Bolagets ledning. Beroende i förhållande
till Bolagets större aktieägare

Ledningsgrupp-1-Magnus-duplex

Ossie Everum (född 1950)

Styrelseledamot sedan 2015.

Utbildning och erfarenhet: Jur.kand., Lunds universitet.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Nordika Fastigheter AB samt
uppdrag i koncernbolag,VD i Vacse AB (publ) med uppdrag i koncernbolag,
samt styrelseledamot i Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB.

Uppdrag de senaste fem åren: VD och styrelseordförande i Ericsson Pensionsstiftelse AB, VD Ericssons Pensionsstiftelse (A) samt styrelse-
ordförande Vacse AB (publ) med uppdrag i koncernbolag.

Innehav i Bolaget: –

Oberoende till Bolaget och Bolagets ledning. Oberoende i förhållande
till Bolagets större aktieägare.

Ossie Everum

 

Enligt bolagsordningen skall Heimstadens styrelse bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, med upp till fem suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fyra personer, inklusive ordföranden. Uppdraget för samtliga ledamöter löper för tiden intill slutet av kommande årsstämma. I denna presentation förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, år för inval i styrelsen, erfarenhet, pågående och tidigare uppdrag sedan fem år samt aktieinnehav i Bolaget. Uppdrag i Koncernen anges inte.