Prospekt

Obligationslån

ISIN: SE0006259669

Terms and conditions – obligation


Obligationsprogram i korthet

Icke säkerställda obligation

 Storlek:  MSEK 1,000
 Kupong:  3M STIBOR + 300 punkter
 Löptid  5 år, förfaller 16 september 2019
 Jurisdiktion:  Svensk lag
 Arrangör:  Skandinaviska Enskilda Banken AB
(global  coordinator), Swedbank AB och Danske Bank
A/S, Sverige filial
 Clearingsystem:  Euroclear Sweden AB
 Börsnotering
(i process):
 Nasdaq OMX
 Agent:  CorpNordic Sweden AB
 Emissionsinstitut:  Skandinaviska Enskilda Banken AB

 

Prospectus tap issue ISIN SE0006259669 dated 14 October 2016
PDF
Godkännande och registrering av prospekt 14 oktober 2016
PDF
Inbjudan till teckning av preferensaktier
PDF
Obligationer noterade på Nasdaq Sthlm
PDF
Prospectus tap issue ISIN SE0006259669 dated 5 November 2014
PDF
Godkännande och registrering av prospekt 5 november 2014
PDF