Heimstaden AB (publ) är ett publikt bolag med verksamhet i Sverige och Danmark. Styrning, ledning och kontroll av bolaget fördelas mellan aktieägarna, styrelsen, den verkställande direktören, vice verkställande direktören och övriga personer i ledningen. Styrningen utgår från aktiebolagslagen, bolagsordningen (se dokument), First Norths regelverk samt interna regler och föreskrifter.

Erik Penser Bankaktiebolag är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier.

 

 

Bolagsordning
PDF