Heimstaden AB (publ) preferensaktie är sedan den 11 juni 2015 upptagen till handel på NASDAQ First North Premier.

Handelsbeteckningen är HEIM PREF
Bolagets Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Box 7405, Apelbergsgatan 27, 103 91  STOCKHOLM
Tel. 08-463 80 00
www.penser.se

Avstämningsdagar för utbetalning av Preferensutdelning 2016 

 5 januari 2016: 5 SEK
 5 april 2016: 5 SEK
 5 juli 2016: 5 SEK
 5 oktober 2016: 5 SEK

Sista dag för handel med rätt till utdelning är två handelsdagar innan avstämningsdag. Utbetalningsdag kan vara tidigast 3 bankdagar efter   avstämningsdag.
Ex. För utdelning avseende Q1 2016 är avstämningsdag tisdag 5 april 2016. Berättigad till utdelning är den som står som registrerad ägare till aktien kl 17.00 på avstämningsdagen.
Sista dag för handel inklusive utdelning är fredag 1 april 2016. Utbetalningsdag är sedan fredag 8 april 2016.