Uthyrningspolicy

Funktion

Alla är välkomna att bo hos Heimstaden, oberoende av etnicitet, kön eller ålder.

För att bli aktuell som hyresgäst hos oss gäller följande:

 • Ha fyllt 18 år
 • Godtagbar inkomst
  - Inkomst i form av tjänst, sjuk- eller ålderspension, studiemedel från CSN, garanterad etableringsersättning eller arbetslöshetskassa
  - Årsinkomst före skatt ska vara cirka 3 x årshyran (eventuellt bostadsbidrag får inräknas)
  - Inga betalningsanmärkningar
 • Goda boendereferenser
 • Rimligt antal personer skall bo i lägenheten
  - Vi utgår från Boverkets norm om 2 personer per sovrum

Vår urvalsprincip

 • Sökdatum är vägledande vid vårt val av ny hyresgäst (Detta datum är oftast samma som ditt registreringsdatum, det vill säga, datumet när du registrerade dig på vår hemsida. Varje publicerad lägenhet har ett antal sökande, alla med olika söktid. Därför kan du bli aktuell för ett objekt, men kanske inte för ett annat – det beror helt enkelt på vem som har sökt lägenheten och vilket registreringsdatum dessa sökande har.)
 • Har du varit på visning 5 gånger under året och tackat nej till alla lägenheter kan andra sökande prioriteras
 • Om du uteblir utan skäl vid 3 bokade visningar, inte returnerar utsänt kontrakt eller inte kommer till avtalad kontraktsskrivning, kan annan sökande prioriteras eller riskeras ditt sökandekonto att spärras i 6 månader
 • Blir du erbjuden en studentlägenhet och inte skickar in ditt studieintyg riskerar ditt sökandekonto att spärras i 2 månader
 • Om du inte loggar in på Mina Sidor under 6 månader avaktiveras ditt sökandekonto
 • När du har blivit tilldelad en lägenhet nollställs ditt registreringsdatum och vid nästkommande inloggning genereras ett nytt datum

Om du som hyresgäst vill söka en ny lägenhet inom vårt bestånd gäller följande

 • Bott hos oss i minst två år
 • Betalat hyran i tid och inga upprepande störningar
 • Godkänd inkomst och UC
 • Besiktning av nuvarande lägenhet ska utföras, och eventuella skulder i samband med besiktning ska betalas, före avtalsskrivning på ny lägenhet
 • Tre månaders uppsägningstid

Riktlinjer för direktbyte mellan två hyresgäster

 • Lagen om byte gäller (http://www.hyresnamnden.se/byta-lagenhet/)
 • Godkänd inkomst och UC samt goda boendereferenser
 • Bytesbesiktning och eventuella skulder i samband med besiktning ska regleras före avtalsskrivning
 • Vår målsättning är att handläggningen sker inom två månader