Leverantörsinformation

För att vår ekonomiavdelning ska kunna hantera leverantörsfakturor måste rätt information stå på fakturorna. Klicka på den orten som fakturan avser så visas en lista över alla fastigheter som finns på respektive ort. För faktureringsinfo klicka här En leverantörsfaktura ska alltid innehålla:

 • Fakturan måste vara ställd till rätt bolag
 • Personnamn (för och efternamn) på den som beställt varan eller tjänsten
 • Fastighetsnummer enligt listorna här intill
 • Utförlig beskrivning om vad för slags arbete som utförts
 • Skicka inte fakturakopior
 • Ev bilagor samt specifikationer ska skickas med fakturan
 • Vid kreditering ska alltid hänvisning till debetfakturan framgå
 • Det ska framgå att F-skattesedel finns
 • Momsregistreringsnummer
 • Betalningsvillkor 30 dagar om inget annat avtalats, då vi inte har möjlighet att administrera dem på kortare tid
 • Vid återkommande fakturering vill vi att du anger uppgifterna på samma ställe på fakturan.
 • Ev betalningspåminnelser skickas till ekonomi@heimstaden.com eller till Östra Promenaden 7 A, 211 28 MALMÖ

OBS! På fakturor som avser Heimstaden AB anges fastighetsnummer 9101 och i Heimstaden Förvaltnings AB anges fastighetsnummer 9900.