Bild som illustrerar samspel människa dator


Om Webbplatsen


Denna webbplats är byggd efter gällande W3C standarder. Webbsidan upplevs bäst i webbläsare som har stöd för CSS3.


Webbplatsansvarig

Webbplatsansvarig är Nina Engström IT-avdelningen. Webbplatsansvarig har det övergripande ansvaret för webbplatsen vilket innebär innehåll, struktur, navigering, design, funktionalitet och drift samt driver utvecklingsarbetet.

Supportfrågor hänvisas till support


Tyck till om sidan

Dela med dig av informationen via

  • Tipsa en kollega